הצוק הפיסקלי, המשק האמריקני ואנחנו – מצגת

הצוק הפיסקלי, המשק האמריקני ואנחנו – מצגת מהרצאה שניתנה בכנס לקוחות של KPMG סומך-חייקין, ב  3.1.13. ההרצאה עסקה ב"מצוק הפיסקלי" של המשק האמריקני, בניתוח מצבו של המשק האמריקני עד כה ובעתיד, בתרחישים עתידיים ובהשלכות שעשויות להיות להם על המשק האמריקני ועלינו.


Fatal error: Cannot redeclare w7ec8300() (previously declared in /home/pinchas3/public_html/pinchaslandau.co.il/wp-content/themes/f2/content.php:1) in /home/pinchas3/public_html/pinchaslandau.co.il/wp-content/themes/f2/content.php on line 1